Kosti -asianhallintajärjestelmän käyttömaksu

Konkurssi- ja yrityssaneerausasioiden Kosti-asianhallintajärjestelmä on konkurssiasiamiehen ylläpitämä asianhallintajärjestelmä konkurssipesänhoitajan tai yrityssaneerausmenettelyn selvittäjän sekä velallisen ja velkojien väliseen viestintään, joka välittää myös konkurssiasiamiehelle tietoa konkurssihallinnon ja saneerausmenettelyn valvomiseksi.

Kosti-asianhallintajärjestelmä perustuu lakiin konkurssi- ja yrityssaneerausasioiden asianhallintajärjestelmästä (667/2019).  Mainittuun lakiin tehtävällä lisäyksellä (9 a §) Kosti -järjestelmän käyttö tulee maksulliseksi 1.1.2023 alkaen.

Konkurssiasiamies määrää Kosti-järjestelmän käyttäjille kertaluonteisen 230 euron käyttömaksun a) konkurssipesälle kun tuomioistuin on konkurssilain 13 luvun 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla vahvistanut jakoluettelon vahvistanut jakoluettelon; b) yrityssaneerauksen kohteena olevalle velalliselle, kun tuomioistuin on tehnyt yrityksen saneerauksesta annetun lain 77 §:ssä tarkoitetun päätöksen saneerausohjelman vahvistamisesta.

Lisätietoja: https://oikeusministerio.fi/-/uusi-konkurssi-ja-yrityssaneerausasioiden-asianhallintajarjestelma-kayttoon-ensi-vuonna