Konkurssilain 1.7.2019 voimaan tulevat muutokset nopeuttavat ja tehostavat konkurssimenettelyä

By RoosLaw

Konkurssilaki uudistuu 1.7.2019 lukien. Muutoksilla pyritään nopeuttamaan ja tehostamaan menettelyä. Tarkoitus ei ole kuitenkaan nopeuttaa menettelyä velallisen toiminnan selvittämisen kustannuksella. Velallisen velkaselvittely raukeavissa pesissä yksinkertaistuu niin, että pesäluetteloon riittää merkintä suurimmista saatavista ja arvio muiden saatavien kokonaismäärästä. Pesänhoitajalle asetetaan myös velvollisuus ottaa selvät saatavat oma-aloitteisesti huomioon, jos suurella määrällä velkojia on samaan tai samanlaiseen perusteeseen…