KKO 2019:76; ENNAKKOPÄÄTÖS TYÖSUHTEEN PÄÄTTÄMISSOPIMUKSEN PÄTEVYYDESTÄ

By RoosLaw

Korkein oikeus arvioi ennakkopäätöksessään 2019:76 työsuhteen päättämissopimuksen pätevyyttä. Lähtökohtana on, että työsopimus voidaan päättää osapuolten välisellä sopimuksella, vaikka työsopimuslaissa ei ole tällaista sopimusta koskevia säännöksiä. Tapauksessa olosuhteet olivat kuitenkin sellaiset, ettei työntekijälle oltu varattu tosiasiallista mahdollisuutta arvioida ja harkita sopimusta. Päättämissopimus katsottiin oikeustoimilain nojalla pätemättömäksi ja työnantajan katsottiin päättäneen työsopimuksen ilman asianmukaista perustetta.