Osakeyhtiöiden tulolähdejako muuttuu verovuonna 2020

By RoosLaw

1. päivänä heinäkuuta 2019 voimaan tulleiden lainsäädännön muutosten tavoitteena on yhteisöverotus, jossa yhteisön kaikki toiminta ja tulot kuuluisivat pääsääntöisesti elinkeinotoiminnan tulolähteeseen. Uusia säännöksiä sovelletaan ensimmäisen kerran verovuodelta 2020 toimitettavassa verotuksessa. Tulolähdejaon poistamisen myötä varsinaisena tarkoituksenaan elinkeinotoimintaa harjoittavien yhteisöjen tulo, maatalouden tulolähdettä lukuun ottamatta, lasketaan pääsääntöisesti elinkeinotulon verottamisesta annetun lain mukaisesti yhteisön harjoittaman toiminnan luonteesta riippumatta.…