Lakiuudistus vireillä: TE-toimistoille ilmoitettava irtisanottavista työntekijöistä

By RoosLaw

Hallitus esittää, että työnantajalle palautettaisiin ilmoitus- ja tiedottamisvelvollisuuksia tilanteissa, joissa työntekijöitä irtisanotaan tuotannollisilla tai taloudellisilla perusteilla. Hallitus antoi 16.1.2020 eduskunnalle esityksen laiksi työsopimuslain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi. Esityksen mukaan työsopimuslakiin palautettaisiin säännös, jonka mukaan työnantajan olisi ilmoitettava tuotannollisilla tai taloudellisilla perusteilla irtisanottavien työntekijöiden irtisanomisesta työ- ja elinkeinotoimistolle, jos irtisanottavia työntekijöitä on vähintään kymmenen. Lisäksi…