Oikeusministeriö valmistelee väliaikaista muutosta velkojan oikeuteen hakea yritys konkurssiin

By RoosLaw

Oikeusministeriö on ryhtynyt valmistelemaan lakimuutosta, jolla rajoitetaisiin väliaikaisesti velkojan oikeutta hakea yritys konkurssiin. Muutoksella pyrittäisiin auttamaan yrityksiä selviämään koronavirustilanteen aiheuttamista talousvaikeuksista. Konkurssin edellytyksenä on maksukyvyttömyys. Konkurssilaissa yritys oletetaan maksukyvyttömäksi, jos se ei ole maksanut velkaansa viikon päästä siitä, kun se on saanut maksukehotuksen. Lakimuutoksella tämä olettama poistettaisiin tilapäisesti. Eli maksukyvyttömyyden pitäisi olla pidempikestoista, jotta velkoja…

KORONAEPIDEMIAN VAIKUTUKSET TYÖSUHTEISIIN

By RoosLaw

Koronaviruksen leviäminen ja siitä aiheutuvat seuraamukset yritystoimintaan asettavat monet yritykset vaikeaan asemaan. Alla olevasta linkistä löytyy Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n työmarkkinajuristien ohjeet työsuhteisiin liittyvistä kysymyksistä: