Koronatilanteen vuoksi myönnettyjä helpotuksia veroilmoitusten antamiseen

By RoosLaw

Verohallinto on myöntänyt kuukauden lisäajan yhteisöjen ja yhteisetuuksien veroilmoitusten antamiselle koronatilanteen takia. Yhteisöjä ovat esimerkiksi osakeyhtiöt, osuuskunnat, yhdistykset sekä säätiöt. Yhteisetuuksia ovat tuloverotuksessa erillisenä verovelvollisena verotettavat yhteismetsät, tiekunnat, kalastuskunnat sekä niihin verrattavat yhteenliittymät. Verohallinnon päätös koskee yhteisöjä ja yhteisetuuksia, joiden tilikausi on päättynyt joulukuun 2019 ja helmikuun 2020 välisenä aikana. Lisäaikaa ei tarvitse erikseen hakea,…

HALLITUS RAJOITTAA TILAPÄISESTI VELKOJAN OIKEUTTA HAKEA YRITYSVELALLINEN KONKURSSIIN

By RoosLaw

Suomen hallitus on antanut 1.5.2020 voimaan tulevan lakiesityksen, jolla rajoitetaan velkojan oikeutta hakea yritysvelallinen konkurssiin. Konkurssin edellytyksenä on maksukyvyttömyys. Konkurssilaissa (KL 2:3 §) velallinen, joka on tai on ollut liiketoiminnastaan kirjanpitovelvollinen (lähinnä siis yritykset), oletetaan maksukyvyttömäksi, jos se ei ole maksanut velkaansa viikon päästä siitä, kun se on saanut maksukehotuksen. Lakimuutoksen myötä näin ei enää…

ETÄTYÖLÄISEN ON SYYTÄ VARMISTAA TIETOTURVA

By RoosLaw

Etätyön määrä on lisääntynyt räjähdysmäisesti koronavirusepidemian ja sen perusteella annettujen liikkumis- ym. rajoitusten aikana. Em. seurauksena lisääntyy mm. salassapidettävän tiedon käsittely verkossa. Etätyötä tekevän työntekijän ja työnantajan on syytä varmistaa työntekijän kotiverkon ja tietokoneen tietoturva. Asia voidaan usein hoitaa yksinkertaisilla päivitystoimilla ja käyttäytymissäännöillä. Ks. tarkemmin: https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/ajankohtaista/muista-laitteiden-ohjelmistojen-ja-sovellusten-paivittaminen