Verohallinto ottaa käyttöön tulorekisteri-ilmoitusten myöhästymismaksut

By RoosLaw

Verohallinto määrää myöhästymismaksun, mikäli tulorekisteriin pakollisina ilmoitettavat tiedot maksetuista suorituksista ilmoitetaan tulorekisteriin myöhässä. Myöhästymismaksuja määrätään vuoden 2021 alusta alkaen, ensimmäisen kerran 9.2.2021. Myöhästymismaksun määrä on kolme euroa jokaiselta säädettyä viimeistä ilmoittamispäivää seuraavalta päivältä ilmoittamisajankohtaan saakka, kuitenkin enintään 135 euroa. Jos tiedot ilmoitetaan yli 45 kalenteripäivää säädetyn viimeisen ilmoittamispäivän jälkeen, myöhästymismaksun määrä on kuitenkin edellä mainittu…

Arvonlisäveron palautuksen hakeminen Britanniasta tehdyistä hankinnoista

By RoosLaw

Suomessa arvonlisäverovelvollinen voi hakea arvonlisäveron palauttamista arvonlisäverollista liiketoimintaansa varten toisesta EU-maasta tekemästään tavaran tai palvelun arvonlisäveroa sisältävästä hankinnasta, mikäli verovelvollinen ei ole arvonlisäverovelvollinen tavaran tai palvelun ostomaassa. Palautushakemus on pääsääntöisesti tehtävä viimeistään palautusjaksoa seuraavan vuoden syyskuun 30. päivä. Tästä pääsäännöstä poiketen, on Britanniassa viimeistään 31.12.2020 tehdystä hankinnoista tehtävä palautushakemus OmaVerossa viimeistään 31.3.2021. Lähde: https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/tietoa-yritysverotuksesta/kansainvalinen_toiminta/brexit/

Konkurssilain maksukyvyttömyysolettamaan väliaikainen muutos

By RoosLaw

Konkurssilain 2 luvun 3 §:n 2 momentissa säädetään maksukyvyttömyysolettamista. Velallista on pidettävä olettamien täyttyessä maksukyvyttömänä, jollei toisin osoiteta. Ennen keväällä 2020 voimaan tulleita väliaikaisia konkurssilain muutoksia maksukyvyttömyysolettama syntyi mm., mikäli kirjanpitovelvollinen velallinen ei viikon kuluessa velkojan maksukehotuksen saatuaan ole maksanut velkojan selvää ja erääntynyttä saatavaa. Konkurssilain väliaikaiset muutokset rajoittivat 1.5.2020 – 31.1.2021 välisenä aikana velkojien…

Brexitin vaikutukset kaupparekisteriin ym. PRH:n ylläpitämiin rekistereihin

By RoosLaw

Iso-Britannia on eronnut EU:sta 1. tammikuuta 2021, minkä jälkeen Iso-Britannia ei kuulu enää Euroopan talousalue ETA:aan. Iso-Britannian erosta aiheutuu lukuisia vaikutuksia Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämiin rekisteihin kirjattaviin tietoihin. Kaupparekisteri-ilmoitusten käsittely Vähintään yhdellä osakeyhtiön hallituksen jäsenellä ja yhtiön toimitusjohtajalla on oltava asuinpaikka ETA-alueella, jollei PRH myönnä yhtiölle lupaa poiketa tästä. Hallituksen jäsenet ja yhtiön toimitusjohtaja ovat…

1

By RoosLaw

Kosti -asianhallintajärjestelmän käyttömaksu Konkurssi- ja yrityssaneerausasioiden Kosti-asianhallintajärjestelmä on konkurssiasiamiehen ylläpitämä asianhallintajärjestelmä konkurssipesänhoitajan tai yrityssaneerausmenettelyn selvittäjän sekä velallisen ja velkojien väliseen viestintään, joka välittää myös konkurssiasiamiehelle tietoa konkurssihallinnon ja saneerausmenettelyn valvomiseksi. Kosti-asianhallintajärjestelmä perustuu lakiin konkurssi- ja yrityssaneerausasioiden asianhallintajärjestelmästä (667/2019).  Mainittuun lakiin tehtävällä lisäyksellä (9 a §) Kosti -järjestelmän käyttö tulee maksulliseksi 1.1.2023 alkaen. Konkurssiasiamies määrää Kosti-järjestelmän…