Yhteisöjen poikkeava veroilmoituksen jättöaika

By RoosLaw

Koronatilanteesta johtuen Verohallinto pidentää yhteisöjen ja yhteisetuuksien veroilmoitusten määräaikaa. Yhteisöjen ja yhteisetuuksien veroilmoitus joulukuussa 2020 päättyneeltä tilikaudelta on annettava toukokuun 2021 loppuun mennessä. Veroilmoituksen jättöajan määräajan pidennys ei vaikuta yhteisöjen kiinteistöverotietojen korjaamisen määräpäivään. Lähde: https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/paatokset/75843/verohallinnon-paatos-veroilmoituksen-ja-kiinteistotietojen-ilmoituksen-antamisesta-annetun-paatoksen-muuttamisesta/

Palkkaturvan enimmäismäärää suunnitellaan korotettavaksi

By admin

Palkkaturvalaissa (866/1998) säädetyn palkkaturvan enimmäismäärä on pysynyt samana vuodesta 1999 lukien. Työ- ja elinkeinoministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle luonnoksen palkkaturvalain muutoksesta, jolla työntekijäkohtaisen palkkaturvan enimmäismäärä nostettaisiin nykyisestä 15.000 eurosta 19.000 euroon. Palkkaturvan enimmäismäärää on suunniteltu tarkasteltavaksi palkkaturvan kokonaisuudistuksen yhteydessä. Koronaepidemian myötä on ennakoitavissa, että yritysten maksuvaikeudet kasvavat ja palkkaturvasta haettavien saatavien määrät nousevat. Esityksen tarkoituksena on…