Suomen Verohallinto ja Viron Vero- ja tullihallitus aloittavat reaaliaikaisen tietojenvaihdon

By RoosLaw

Verohallinnon 18.6.2021 julkaiseman uutisen mukaan Suomi ja Viro ovat toteuttaneet ensimmäisinä maailmassa reaaliaikaisen tietojenvaihdon kansallisten veroviranomaisten välillä. Verohallinnon mukaan reaaliaikainen tietojenvaihto helpottaa rajat ylittävien verorikkomusten tutkimista ja mahdollistaa yhä tehokkaamman yhteistyön. Tavoitteena on myös parantaa asiakaspalvelua, jolloin tulevaisuudessa Suomessa työskentelevän Viron kansalaisen ei tarvitsisi hakea Viron Vero- ja tullihallitukselta todistusta Virossa maksetuista palkoista Suomen Verohallintoa…

Vertaisvuokraaminen ja vakituisen asunnon myyntivoiton verotus

By RoosLaw

Tuloverolain 48 §:n mukaan omaisuuden luovutuksesta saatu voitto ei ole veronalaista tuloa, jos verovelvollinen luovuttaa vähintään kahden vuoden ajan omistamansa sellaisen huoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet tai osuudet tai sellaisen rakennuksen tai sen osan, jota hän on omistusaikanaan yhtäjaksoisesti vähintään kahden vuoden ajan ennen luovutusta käyttänyt omana tai perheensä vakituisena asuntona. Keskusverolautakunnalta ennakkoratkaisua hakenut verovelvollinen suunnitteli…