Tietosuojavaltuutetun päätös ajoneuvon myynti-ilmoitukseen sisältyneiden henkilötietojen julkaisemisesta

By RoosLaw

Autoliikkeen julkaisemassa myynti-ilmoituksessa oli kuvia huoltotositteista, joissa näkyi ajoneuvon aikaisempien omistajien nimi- ja osoitetietoja. Kantelija oli pyytänyt näiden henkilötietojensa poistamista verkossa julkistetuista kuvista. Tietosuojavaltuutetun päätöksen (Dnro 1206/163/21 26.7.2021) oikeudellisena kysymyksenä oli se, onko kyseisten henkilötietojen laittaminen verkkoon ollut tietojen minimointiperiaatteen (yleisen tietosuoja-asetuksen 5(1)(c) artikla) mukaista ja onko rekisterinpitäjä näin toimiessaan noudattanut sisäänrakennettua ja oletusarvoista tietosuojaa…

Katso-tunnisteet ja Katso-valtuutukset poistuvat käytöstä 31.8.2021

By RoosLaw

Viranomaisten sähköisenä tunnistautumispalveluna käytetyn Katso-tunnisteet poistuvat käytöstä verohallinnon ja tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa 31.8.2021. Samalla poistuvat käytöstä näihin palveluihin myönnetyt Katso -valtuutukset. Valtionhallinnon asiointipalveluihin tunnistaudutaan jatkossa henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. Mikäli toimitaan toisen yrityksen tai yhteisön puolesta, tarvitaan palveluihin kirjautumiseen jatkossa Suomi.fi-valtuudet. Lähde ja lisätietoja: www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/yhteystiedot-ja-asiointi/asioi-verkossa/valtuuttaminen/katso-palvelu-poistuu-k%C3%A4yt%C3%B6st%C3%A4–n%C3%A4in-siirryt-suomi.fi-palvelun-k%C3%A4ytt%C3%A4j%C3%A4ksi/

Helpotettu veronmaksujärjestely päättyy 31.8.2021

By RoosLaw

Vielä on viikko aikaa hakea koronaepidemian vuoksi tilapäisesti helpotettua maksujärjestelyä enintään 24 kuukauden ajaksi Lain veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta (521/2021) perusteella. Helpotetussa maksujärjestelyssä verojen viivästyskorko alenee 7 prosentista 2,5 prosenttiin, eikä verovelvollisen saamia veronpalautuksia käytetä vuoden 2021 aikana myönnetyn uuden helpotetun maksujärjestelyn verojen maksuksi. Mikäli verovelvollisen verotus ei ole 31.8.2021 mennessä valmistunut,…

Budjettiehdotuksessa ehdotetaan kotitalousvähennyksen osittaista ja väliaikaista korottamista.

By RoosLaw

Valtionvarainministeriön budjettiehdotuksessa vuodelle 2022 ehdotetaan kotitalousvähennystä korotettavaksi vuosina 2022–2023 kotitaloustyön sekä hoiva- ja hoitotyön osalta. Budjettiehdotuksen mukaan mainittujen palvelujen kotitalousvähennyksen enimmäismäärää korotettaisiin 2.250 eurosta 3.500 euroon ja vähennettävää prosenttiosuutta kustannuksista korotettaisiin työkorvausten osalta 40 prosentista 60 prosenttiin ja maksettujen palkkojen osalta 15 prosentista 25 prosenttiin. Ehdotuksen mukaan kotitalousvähennyksen enimmäismäärää ja vähennettävää prosenttiosuutta kustannuksista korotettaisiin vastaavalla…

Kulttuurisetelin käyttöala laajeni virtuaalisiin kulttuuritapahtumiin

By RoosLaw

Kulttuurisetelillä voi nyt maksaa osallistumisensa reaaliaikaisesti toteutettavan urheilu- tai kulttuuritapahtumaan tai tiettynä päivänä tiettyyn kellonaikaan näytettävään tallennettuun esitykseen. Kulttuurisetelillä ei voi sen sijaan edelleenkään maksaa suoratoistopalveluja, maksukanavia tai pelkkiä tallenteita, eikä sitä voi käyttää muiden kuin kulttuuri- ja urheilualan tapahtumien ja messujen sisäänpääsyyn. lähde: www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/uutishuone/uutiset/uutiset/2021/kulttuuriseteli-k%C3%A4y-nyt-my%C3%B6s-virtuaalitapahtumiin/

Maksuhäiriömerkintöjen säilytysaika lyhenemässä yhteen kuukauteen

By RoosLaw

Tiistaina 29.6.2021 annetun hallituksen esityksen mukaan maksuhäiriömerkintä voisi poistua kuukauden kuluessa siitä, kun velka on kokonaisuudessaan maksettu pois. Laki on tarkoitus saattaa voimaan jo vuonna 2022. Maksuhäiriömerkintöjen säilytysaikaa on ollut alunperin tarkoitus lyhentää vasta vuonna 2023, yhtä aikaa positiivisen luottotietorekisterin perustamisen kanssa. Positiivinen luottotietorekisteri olisi järjestelmä, johon kerättäisiin kaikki ihmisen ottamat lainat ja jota luotonantajat…