Hallituksen esitys: käräjäoikeudessa vastaanotettu suullinen todistelu otettaisiin jatkossa hovioikeudessa ja korkeimmassa oikeudessa vastaan käräjäoikeudessa tehdyltä videotallenteelta

By RoosLaw

Valtioneuvosto on yleisistunnossaan 23.9.2021 VN 104/2021 päättänyt hallituksen esityksen antamisesta, jonka mukaisesti jatkossa käräjäoikeudessa vastaanotettu suullinen todistelu otettaisiin hovioikeudessa ja korkeimmassa oikeudessa lähtökohtaisesti vastaan käräjäoikeudessa tehdyltä videotallenteelta. Uudistuksella pyritään lisäämään oikeudenkäynnin varmuutta ja siten ihmisten oikeusturvaa.  Videotallenteiden käytöllä tavoitellaan sitä, että hovioikeuden ja korkeimman oikeuden käytettävissä oleva näyttö olisi nykyiseen verrattuna tuoreempaa ja parempaa.  Uudistuksen arvioidaan…