Työsopimussuhteiden kilpailukieltoihin muutoksia 1.1.2022 lukien

By RoosLaw

Kilpailukieltosopimuksella rajoitetaan työntekijän oikeutta siirtyä kilpailevaa toimintaa harjoittavan työnantajan palvelukseen ja oikeutta harjoittaa kilpailevaa toimintaa omaan lukuunsa työsuhteen päättymisen jälkeen. Kilpailukieltosopimuksen tekeminen edellyttää, että siihen on työnantajan toimintaan tai työsuhteeseen liittyvä erityisen painava syy. Kilpailukieltosopimuksia käytetään työsopimussuhteissa yleisesti. 1.1.2022 voimaan tulevan työsopimuslain kilpailukieltoja koskevan pykälämuutoksen tavoitteena on vähentää kilpailukieltosopimuksia, jotka ovat laissa säädettyjen edellytysten vastaisia.…

GEOSENTRIC OYJ:N KONKURSSIMENETTELYN PÄÄTTYMINEN JA MAHDOLLINEN LUOVUTUSTAPPIOIDEN VÄHENNYSOIKEUS

By admin

Salosta oleva GeoSentric Oyj (ent. Benefon Oyj, y-tunnus 0695082-4) on asetettu konkurssiin Varsinais-Suomen käräjäoikeuden päätöksellä 17.7.2014 ja asianajaja Henry Roos on määrätty konkurssipesän pesänhoitajaksi. Varsinais-Suomen käräjäoikeus on 24.10.2014 määrännyt Konkurssiasiamiehen hakemuksesta GeoSentric Oyj:n konkurssimenettelyn jatkumaan julkisselvityksenä. Konkurssiasiamiehen toimisto on 24.10.2014 määrännyt asianajaja Henry Roosin GeoSentric Oyj:n konkurssipesän julkisselvittäjäksi. GeoSentric Oyj:n konkurssipesän julkisselvitystoimet on saatettu loppuun…