EU-tuomioistuimen tuomio 27.1.2022 nro C‑788/19: Espanjan kansallinen lainsäädäntö, joka velvoittaa verovelvollisten ilmoittamaan ulkomailla olevista varoistaan tai oikeuksistaan, on EU:n lainsäädännön vastainen

By admin

Euroopan unionin komissio on vaatinut unionin tuomioistuinta toteamaan, että Espanjan kuningaskunta ei ole noudattanut SEUT 21, SEUT 45, SEUT 49, SEUT 56 ja SEUT 63 artiklan sekä Euroopan talousalueesta 2.5.1992 tehdyn sopimuksen 28, 31, 36 ja 40 artiklan mukaisia velvoitteitaan, –        koska se on vahvistanut, että ulkomailla sijaitsevia omaisuuseriä ja oikeuksia koskevien tietojen antamista koskevan…

Muutoksia lakiin yrityksen saneerauksesta

By RoosLaw

Hallitus esittää lain yrityssaneerauksesta uudistamista. Uudistusten tarkoituksena on parantaa yritysten asemaa helpottamalla yrityssaneeraukseen pääsyä ja panna täytäntöön EU:n maksukyvyttömyysdirektiivi. Yhtenä uudistuksena hallituksen ehdotuksessa on osakeyhtiön hallituksen roolin kasvaminen yrityssaneeraushakemuksesta päätettäessä. Esityksen mukaan päätöksen yrityssaneeraushakemuksen tekemisestä tekisi vastaisuudessa lähtökohtaisesti osakeyhtiön hallitus, joka voisi myös saattaa asian yhtiökokouksen päätettäväksi. Hallituksen esityksen mukaan muutoksella pyritään nopeuttamaan ja helpottamaan…