Venäjän kauppaa harjoittavien noudatettavat uudet EU:n pakotteet ja vientirajoitukset voimaan 26.2.2022

By RoosLaw

Euroopan unioni julkaisi 25. helmikuuta 2022 uudet pakotteet, jotka tulivat voimaan 26. helmikuuta 2022. Ulkoministeriön vientivalvontayksikkö kehottaa kaikkia Venäjä-kauppaa ja Venäjä-yhteistyötä tekeviä yrityksiä ja muita tahoja tutustumaan huolellisesti näihin säädöksiin.  Viejän vastuulla on varmistaa omissa toimissaan lainsäädännön noudattaminen kokonaisuudessaan. Vientiyritysten kannalta erityisen merkittävät uudet laajennukset löytyvät neuvoston asetuksesta (EU) 2022/328(Linkki toiselle verkkosivustolle). Nämä pakotteet ovat voimassa, joskin…