Luottotietolakiin muutoksia – mm. maksuhäiriömerkintöjen säilytysaika lyhenee

By RoosLaw

Maksuhäiriömerkintä poistuu jatkossa kuukauden kuluessa siitä, kun luottotietoyritykset ovat saaneet tiedon maksun suorittamisesta. Uudistus tulee voimaan joulukuun alussa 2022. Säilytysajan lyhentäminen koskee sekä yleisimpiä henkilöluottotietoja että yritysluottotietoja. Lisäksi uusi maksuhäiriömerkintä ei jatkossa pidennä maksuhäiriömerkinnän kestoa, vaan jokaisen maksuhäiriömerkinnän säilytysaika on itsenäinen.  Tasavallan presidentin on määrä vahvistaa laki perjantaina 13. toukokuuta 2022.  Nykyisen lain mukaan esimerkiksi…

Yrityssaatavien perintäkuluja rajoitetaan pysyvästi – perintäkuluille katto

By RoosLaw

Yrityssaatavien perintäkuluja rajoitetaan pysyvästi, kun saatavien perinnästä annetun lain muutokset tulevat voimaan toukokuussa. Tasavallan presidentin on määrä vahvistaa muutokset 29.4.2022. Koronavirusepidemian taloudellisia vaikutuksia lieventänyt väliaikainen sääntely korvataan pysyvällä sääntelyllä siitä, minkälaisista ja kuinka monesta perintätoimesta yritysvelalliselta saa vaatia korvauksen. Samalla yksittäisistä perintätoimista veloitettavien kulujen ja velallisen kokonaiskuluvastuun enimmäismäärää rajoitetaan. Säännökset koskevat yrityksiltä perittävien saatavien lisäksi…