Elinkeinotoiminnassa velkaantuneiden pääsy velkajärjestelyyn helpottuu

By RoosLaw

Yrityssaneeraus ja yksityishenkilön velkajärjestely uudistuvat 1.7.2022 lukien. Uudistuksella parannetaan yrittäjien ja yritysten asemaa ja nopeutetaan velkaantuneiden pääsyä uuteen alkuun. Lakimuutosten taustalla on EU:n maksukyvyttömyysdirektiivin kansallinen täytäntöönpano. Jatkossa elinkeinotoiminnassa velkaantuneiden pääsy velkajärjestelyyn helpottuu, kun velkajärjestelyn edellytykset kevenevät ja velallisella on mahdollisuus päästä velkajärjestelyyn, vaikka hänen taloudellinen tilanteensa olisi vakiintumaton. Lisäksi elinkeinonharjoittaja voi hakeutua nykyistä helpommin yrityssaneerauksen…