Työsopimuslain ja työaikalain muutokset voimaan 1.8.2022: Vaihtelevan työajan käyttämiseen muutoksia ja uusia velvoitteita työnantajalle

By RoosLaw

Vaihtelevalla työajalla tarkoitetaan työaikasopimuksia, jotka eivät sisällä täsmällistä työaikaa. Tällaisia ovat mm. ns. nollatuntisopimukset ja tarvittaessa töihin kutsuttavat. Vaihtelevan työajan sopimusta voidaan työnantajan aloitteesta käyttää vain, jos työnantajan työvoiman tarve ei ole kiinteä, eikä vähimmäistyöaikaa saa työnantajan aloitteesta sopia pienemmäksi kuin mitä työnantajan työvoiman tarve edellyttää. Uutena sääntelynä 1.8.2022 voimaan tulleissa lakimuutoksissa työnantajan edellytetään tarkasteltavan…

KHO: Verovuoden nettokorkomenot ja edellisten verovuosien vähennyskelvottomat nettokorkomenot vähennyskelpoisia enintään 500 000 euroon asti

By RoosLaw

KHO:2022:96 Elinkeinotulon verotus – Korkomenojen vähentäminen – Korkovähennysrajoitusten soveltaminen – Verovuoden nettokorkomenot – Vähennyskelvottomat nettokorkomenot – Aiempina verovuosina vähennyskelvottomien nettokorkomenojen vähentäminen A Oy:llä oli konsernin sisäistä pitkäaikaista velkaa noin 19,5 miljoonaa euroa. A Oy:lle kertyi korkomenoja ja -tuloja verovuosittain siten, että nettokorkomenojen vuotuinen määrä saattoi olla yli tai alle 500 000 euroa. A Oy:llä oli…