Lähestymiskieltoa tehostetaan ottamalla käyttöön kiellon sähköinen valvonta

By RoosLaw

Hallitus esittää, että lähestymiskiellon tehostamiseksi otetaan käyttöön sähköinen valvonta. Lisäksi lähestymiskiellon hakemisesta tulisi maksutonta ja lähestymiskiellon rikkomista koskeva rikosasia olisi käsiteltävä kiireellisesti. – Lähestymiskieltoon liittyvän lainsäädännön uudistus parantaa merkittävästi uhrien oikeuksia. Tarkoitus on parantaa lähestymiskiellon tehokkuutta, vähentää sen rikkomista ja lisätä erityisesti lähisuhdeväkivallan uhrien turvallisuutta, sanoo oikeusministeri Anna-Maja Henriksson. Uutena keinona hengen tai terveyden vaarassa olevan…

Ilmoittajansuojeludirektiivi (ns. Whistleblower -direktiivi) kansallisesti voimaan Suomessa

By RoosLaw

Hallitus antoi 19.9.2022 eduskunnalle esityksen laiksi Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta. Ilmoittajansuojelulailla pannaan täytäntöön Euroopan unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelua koskeva niin sanottu whistleblower -direktiivi. Lailla kielletään ilmoittajaan kohdistuvat vastatoimet. Ilmoittajansuojeludirektiivin ja kansallisen lainsäädännön tavoitteena on mm. luoda tehokas suoja väärinkäytösten ilmoittajille, jotka työnsä yhteydessä havaitsevat Euroopan unionin tai kansallisten…

Kuljetusalan yritysten määräaikainen polttoainetuki

By RoosLaw

Määräaikainen laki kuljetusalan yritysten polttoainetuesta tuli voimaan 1.9.2022. Laki on voimassa 1.9. – 31.12.2022 välisen ajan. Hallituksen esityksen mukaan (HE 92/2022) lain tarkoituksena on tukea kuljetusalan yrityksiä, joiden toimintaa polttoaineiden hinnan nopea nousu on haitannut. Tuki on hallituksen esityksen mukaan voimassa lyhyehkön määräajan, koska tämän ajan kuluessa voidaan arvioida yritysten voivan siirtää kohonneet polttoainekustannukset asiakashintoihinsa.…