VakO 21070:2021(L); Vakuutusoikeus linjasi työmatkan käsitettä

By RoosLaw

Työtapaturma – Työmatka – Vähäinen poikkeaminen matkareitiltä – Korvaussuojan piiri A liukastui, kun hän työpaikan ja asunnon välisellä tavanomaisella työmatkareitillä oli noussut autosta hakeakseen postin postilaatikolta. Asiassa oli kiistatonta, että kyse on ollut vähäisestä poikkeamisesta tavanomaiselta työmatkareitiltä. Vakuutusoikeus katsoi, että postin hakeminen postilaatikolta on sellaista säännöllistä, lähes päivittäin toistuvaa ja työmatkaan usein ajallisesti liittyvää eli…

Tekijänoikeuslaki muuttuu 3.4.2023

By RoosLaw

Hallitus on esittänyt muutoksia tekijänoikeuslakiin sekä sähköisen viestinnän palveluista annettuun lakiin huhtikuussa 2022. Hallituksen esitystä täydennettiin perustuslakivaliokunnan vaatimuksesta joulukuussa 2022. Eduskunta hyväksyi hallituksen esittämät lainmuutokset pienin muutoksin. Tasavallan presidentin on määrä vahvistaa lainmuutokset huomenna perjantaina. Lainmuutokset ehdotetaan tulemaan voimaan 3.4.2023. Lainmuutoksilla EU:n tekijänoikeusdirektiivin ja verkkolähetysdirektiivin säännökset sisällytetään Suomen lainsäädäntöön. Direktiivien toimeenpano on merkittävin tekijänoikeuslainsäädännön uudistus…

Korkein oikeus, ennakkopäätös 2023:18: Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 61 §:ää (todistelu vastaisuuden varalta) ei voida soveltaa sen selvittämiseksi, kuka on hakijan vastapuoli mahdollisessa saatavan perintää koskevassa riita-asiassa.

By RoosLaw

KKO:2023:18 Yksityistä pysäköinninvalvontaa harjoittava A Oy vaati autonvuokraustoimintaa harjoittavaa B Oy:tä esittämään autojen vuokraamista koskevat sopimusasiakirjat, joista A Oy:n mukaan ilmeni, keneltä A Oy voisi periä niin sanottuja yksityisoikeudellisia valvontamaksuja virheellisen pysäköinnin vuoksi. Korkein oikeus katsoi, että todistelua vastaisuuden varalta koskevaa oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 61 §:ää sovellettaessa voitiin määrätä asiakirja tuotavaksi tuomioistuimeen luvun 40 §:ssä…