Ennakkopäätös KKO 2023:29; tilaajan esitettävä urakoitsijalle rahamääräiset vaatimuksensa viimeistään loppuselvitystilaisuudessa

By RoosLaw

Rakennusurakan tilaaja oli rakennusurakan yleisten sopimusehtojen YSE 1998 mukaisessa vastaanottotarkastuksessa sekä taloudellisessa loppuselvityksessä esittänyt urakoitsijalle vaatimuksen lattiapinnoitteiden asennusvirheiden korjaamisesta. Tilaaja vaati myöhemmin oikeudenkäynnissä urakoitsijalta vahingonkorvausta virheen perusteella. Korkein oikeus katsoi, että tilaaja oli menettänyt oikeuden vaatia urakoitsijalta vahingonkorvausta, koska se ei ollut esittänyt rahamääräistä vaatimustaan viimeistään loppuselvitystilaisuudessa. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 73 § 3…

Helsingin hovioikeus; Virossa asuvan velkajärjestelyhakemus jätettiin tutkimatta, kun velallisen pääintressien keskuksena pidettiin velallisen asuinpaikkaa

By RoosLaw

Helsingin hovioikeus 21.4.2023 Nro 639 (vailla lainvoimaa) Se, että hakija oli velkaantunut liiketoimintansa yhteydessä Suomessa ja saa pääosan tuloistaan tekemällä etätöitä Suomeen ja se, että hakija omistaa suomalaisen yhtiön osakkeita, ei riittänyt kumoamaan olettamaa asuinpaikasta pääintressien keskuksena. Asiaa kokonaisuutena harkittuaan HO katsoi hakijan pääintressien keskuksen olevan Viro, jossa hakija asuu ja josta käsin hän työskentelee…

Osakeyhtiön perustaminen ja rekisteröinti helpottuu uudella sähköisellä palvelulla

By RoosLaw

PRH kehittää kaupparekisteri-ilmoittamisen sähköisiä palvelujaan ja YTJ-palvelussa on nyt käytössä uusi osakeyhtiön perustamisilmoitus.  Uudella perustamisilmoituksella voi nyt perustaa osakeyhtiön sähköisesti tilanteissa, joissa aikaisemmin on täytynyt ilmoittaa paperilomakkeilla: Sähköinen ilmoitus käsitellään nopeammin ja on edullisempi kuin paperilomakkeilla tehty ilmoitus. Huomaa: Jos perustettavalla yhtiöllä on ulkomainen tilintarkastusyhteisö (jolla ei ole Y-tunnusta), ilmoitusta ei voi tehdä vielä sähköisesti. Miten teet…