Yhdysvaltalainen tuomioistuin: Ei tekijänoikeussuojaa tekoälyn luomille teoksille

By RoosLaw

Yhdysvaltain tekijänoikeusvirasto (USCO) on hylännyt yksityishenkilön tekijänoikeussuojaa koskevan hakemuksen, joka koski kokonaan tekoälyn avulla tuotettua teosta. Teokselle suojaa hakenut henkilö valitti tästä hylkäyspäätöksestä Columbian liittopiirin piirikunnan vetoomustuomioistuimeen. Tuomioistuin kuitenkin yhtyi tekijänoikeusviraston päätökseen. Yhdysvaltalainen Stephen Thaler oli hakenut tekijänoikeuden rekisteröimistä kuvalle A Recent Enter to Paradise, joka oli kokonaan hänen luomansa The Creativity Machine -tekoälyjärjestelmän tuotos. Thaler…

Työsopimuslain muutos täsmentämään työsuhteessa tehdyn työn ja yrittäjänä tehdyn työn välistä rajanvetoa

By RoosLaw

Työsopimuslain soveltamisalasäännöstä on täsmennetty 1.7.2023 voimaantulleella lainmuutoksella lisäämällä siihen säännös kokonaisharkinnan tekemisestä tulkinnanvaraisissa ja epäselvissä tilanteissa. Muutos antaa apuvälineen työsuhteessa tehdyn työn ja yrittäjänä tehdyn työn väliseen rajanvetoon tulkinnanvaraisissa tilanteissa. Jatkossa työsuhteen olemassaolo arvioidaan tulkinnanvaraisissa tilanteissa kokonaisharkinnalla. Kokonaisharkinta tulee tehdä, jos oikeussuhteen luonne jää perustunnusmerkistön tarkastelun jälkeen edelleen epäselväksi. Työsuhteen perustunnusmerkistöön ei ole tullut muutoksia. Muutoksella on…