Unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-238/22: Matkustajilla on oikeus korvaukseen, vaikka heille on ilmoitettu lennolle pääsyn epäämisestä vähintään kaksi viikkoa ennen aikataulun mukaista lähtöaikaa

By RoosLaw

Kun matkustaja ei onnistunut rekisteröitymään Frankfurt am Mainista Madridiin seuraavalle päivälle varaamalleen lennolle, hän otti yhteyttä LATAM Airlines -yhtiöön. Kyseinen yhtiö ilmoitti hänelle, että hänet oli hänelle tästä ilmoittamatta siirretty lennolle, joka oli suoritettu edeltävänä päivänä. Se ilmoitti hänelle myös, että hänen varauksensa paluulennolle, joka piti suorittaa yli kaksi viikkoa myöhemmin, oli suljettu, koska hän…

KKO 2023:73: Velallisen epärehellisyysrikoksella aiheutetun vahingon määrä rajoittui yhtiön velkojien saatavien yhteismäärään

By RoosLaw

A:n oli katsottu syyllistyneen törkeään velallisen epärehellisyyteen, koska A oli käyttänyt ilman hyväksyttävää syytä C Oy:n varoja. B:n syyksi oli luettu avunanto A:n tekemään törkeään velallisen epärehellisyyteen, koska B oli nostanut C Oy:n pankkitililtä yhtiön varoja ja toimittanut ne A:n käytettäväksi. C Oy:n konkurssipesä vaati A:ta ja B:tä yhteisvastuullisesti korvaamaan konkurssipesälle yhtiön tililtä perusteettomasti nostetut…

Ennakkopäätöksen KKO 2023:68 oikeusohje: elinkeinonharjoittajien välisissä sopimussuhteissa myyjällä on oikeus viivästyskorkoon, mikäli maksun määrä ei ole velkojan käytettävissä (pankkitilillä) eräpäivänä

By RoosLaw

X Oy ja hankintayksikkö Y olivat niiden väliseen hankintasopimukseen perustuvissa maksuissa noudattaneet käytäntöä, jonka mukaan X Oy:llä ei ollut oikeutta viivästyskorkoon, mikäli Y:n tekemä maksu oli suoritettu sen pankkitililtä eräpäivänä, vaikka maksettu määrä olisi ollut X Oy:n tilillä käytettävissä vasta eräpäivän jälkeen. X Oy vaati, että Y:tä kielletään jatkamasta sopimuskäytännön soveltamista. Korkein oikeus katsoi, että…