KKO 2023:92 Työaikalaissa säädettyä kanneaikaa ei sovellettu vaatimuksiin, jotka perustuivat siihen, ettei työntekijälle ollut annettu hänelle kertyneitä työehtosopimuksen mukaisia työajan lyhennysvapaita

By RoosLaw

Työaikalaissa (605/1996) säädettyä kanneaikaa ei sovellettu vaatimuksiin, jotka perustuivat siihen, että työntekijälle ei ollut annettu hänelle kertyneitä työajan lyhennysvapaita työehtosopimuksen edellyttämällä tavalla. Vrt. KKO:2018:10 KKO:1997:120. TyöaikaL 38 § 1 momentti (605/1996) Korkeimman oikeuden ratkaisu Perustelut Asian tausta ja kysymyksenasettelu 1. Asiassa on riidatonta, että A:lle ei ole annettu liha-alan työehtosopimuksen mukaisia työajan lyhennysvapaita vuosina 2013–2015…

TT 2023:66: Työtuomioistuin määritti laittoman työtaistelun käsitettä

By RoosLaw

TukityötaisteluTyöehtosopimukseen kohdistuminenTyörauhalausekeTyötauhavelvollisuuden rikkominen Julkaisunumero: TT 2023:66 Taltionumero: H94 Diaarinumero(t): 7/03.04.02.02.00/2022 Antopäivä: 7.11.2023 Kysymys ensinnäkin tukityötaistelun työehtosopimuslain mukaisuudesta. Toimihenkilöliitto oli toimeenpannut työtaistelutoimia alalla, jolla oli vallinnut sopimukseton tila. Se oli laajentanut työtaistelutoimia siten, että ne olivat koskeneet myös eräitä yhtiöitä, joissa noudatettiin omaa yrityskohtaista työehtosopimusta. Tuomiosta tarkemmin ilmenevin perustein katsottiin, että tosiasiallisesti painostustoimilla oli ollut vaikutusta…

KHO 2023:104: A:lla oli oikeus vähentää yhtiölle maksamansa rahoitusvastikkeet pääomatulon hankkimisesta johtuneina menoina siltä osin, kuin niiden ei katsottu kohdistuvan lomahuoneiston omaan käyttöön, vaikka näiden menojen määrä ylitti osakkeiden tuottamien tulojen määrän. 

By RoosLaw

A oli omistanut Kiinteistö Oy B:n osakkeet, jotka yhtiöjärjestyksen mukaan tuottivat oikeuden hallita yhtä yhtiön rakennuksessa olevaa lomahuoneistoa. Kiinteistö Oy B:n yhtiöjärjestyksessä oli määrätty, että osakkeenomistajalla oli oikeus käyttää lomahuoneistoaan korkeintaan 56 vuorokautta kalenterivuodessa. Muuksi ajaksi lomahuoneiston käyttöoikeus jäi Kiinteistö Oy B:lle siten, että yhtiön oli vuokrattava huoneisto valitsemalleen palveluntuottajalle vuokratuottojen kerryttämiseksi yhtiölle. Kiinteistö Oy…