EU-tuomioistuimen ratkaisu C-340/21: Pelko henkilötietojen mahdollisesta väärinkäytöstä tietoturvaloukkauksen jälkeen voi oikeuttaa vahingonkorvauksiin

By RoosLaw

Unionin tuomioistuin on ottanut kantaa syihin, joiden vuoksi tietoturvaloukkauksen kohteeksi joutunut henkilö voi hakea organisaatiolta vahingonkorvauksia. Pelko tietoturvaloukkauksessa vuotaneiden tietojen mahdollisesta tulevasta väärinkäytöstä voi olla aineeton vahinko, josta organisaatio voi joutua maksamaan vahingonkorvauksia. Bulgarian veroviranomaisen tietojärjestelmään tehtiin kyberhyökkäys vuonna 2019. Hyökkäyksen jälkeen miljoonien ihmisten henkilötiedot julkaistiin verkossa. Useat loukkauksen kohteeksi joutuneet henkilöt nostivat kanteen veroviranomaista…

Ennakkopäätös KKO 2023:95; Paperiliiton UPM:n tehtaisiin kohdistaman lakon rajoittamiselle turvaamistoimella ei ollut perusteita – käräjäoikeuden ja hovioikeuden päätökset kumottiin

By RoosLaw

Yhtiöt vaativat turvaamistoimihakemuksessaan, että ammattiliittoa kielletään kohdentamasta yleissitovan työehtosopimuksen päätyttyä järjestämäänsä lakkoa määrättyihin kriittisiin töihin ja toimintoihin yhtiöiden kaukolämpöä tuottavilla voimalaitoksilla ja jätevedenpuhdistamoilla. Yhtiöiden mukaan lakko oli näiltä osin hyvän tavan vastainen ja oikeudenvastainen, koska siitä aiheutui vaaraa tehdaspaikkakuntien asukkaiden hengelle ja terveydelle sekä ympäristölle. Korkein oikeus katsoi päätöksestään ilmenevillä perusteilla, että lakkoa voidaan pitää…

Uutta yrityksille: osakeyhtiön ohjattu perustaminen uudistunut YTJ-palvelussa

By RoosLaw

YTJ-palvelussa on nyt käytössä uudistettu osakeyhtiön ohjattu perustamispaketti, jolla voi perustaa osakeyhtiön netissä. YTJ-palvelu luo yhtiölle perustamissopimuksen ja yhtiöjärjestyksen. Uudistetussa ohjatussa perustamisessa annetaan muiden tietojen lisäksi lakisääteiset tiedot yhtiön omistus- ja määräysvaltaa käyttävistä henkilöistä eli niin sanotuista tosiasiallisista edunsaajista. Näin ei enää tarvitse tehdä erillistä edunsaajailmoitusta uuden yhtiön rekisteröinnin jälkeen. Lue lisää edunsaajista prh.fi-sivuilta. Myös ohjatun…