DORA -asetus tuo uusi velvoitteita rahoitusalan toimijoille

By RoosLaw

Asetus finanssialan digitaalisesta häiriönsietokyvystä EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2022/2554 finanssialan digitaalisesta häiriönsietokyvystä (Digital Operational Resiliency Act – DORA) on tullut voimaan 17.1.2023 ja sitä sovelletaan 17.1.2025 alkaen. Euroopan rahoitusmarkkinaviranomaisten työryhmissä valmistellaan asetusta täydentävää alemman tason sääntelyä (tekniset sääntelystandardit), jonka arvioidaan valmistuvan kesäkuussa 2024. Asetus kattaa kaikki Finanssivalvonnan valvottavat, paitsi työeläkeyhtiöt (Suomen työeläkejärjestelmä on…

Di­gi­toi­mi­joil­le uusia vel­vol­li­suuk­sia ‒ ta­voit­tee­na tur­val­li­sem­mat ja avoi­mem­mat verk­ko­pal­ve­lut

By RoosLaw

Internetin verkkoalustoille ja muille digipalveluille tulee uusia velvollisuuksia, kun EU:n digipalveluasetuksen soveltaminen alkaa 17.2.2024. Uuden sääntelyn tarkoitus on vähentää laitonta sisältöä ja lisätä palveluiden avoimuutta. Digipalveluasetus sisältää laajasti uusia velvollisuuksia erilaisille verkon toimijoille aina pilvipalveluista sosiaalisen median alustoihin ja erilaisiin markkinapaikkoihin. Erilaisilla palveluntarjoajilla on eri tasoisia velvoitteita. Osa velvoitteista koskee laajasti erilaisia palveluita ‒ käyttäjille…