Kartellista irroittautuminen ja seuraamusmaksun välttäminen – Kilpailu- ja kuluttajavirastolta uusi sähköinen hakemuslomake Leniency -menettelyyn

By RoosLaw

Leniency-menettelyssä kartelliin osallinen yritys voi hakea ja saada vapautuksen tai alennusta seuraamusmaksusta paljastaessaan kartellin kilpailuviranomaiselle. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on ottanut käyttöön sähköisen hakemuslomakkeen, jolla kartelliin osallisen yrityksen edustajat voivat jättää leniency-hakemuksen virastolle. Kartelliin osallistumisesta määrätään seuraamusmaksu, jonka suuruus voi olla enimmillään 10 prosenttia yrityksen maailmanlaajuisesta liikevaihdosta. Leniency-menettelyssä salaisen kartellin ensimmäisenä KKV:lle paljastanut yritys voi kuitenkin…

Vaasan hovioikeus; konkurssipesän pesänhoitajan palkkio separistivelkojan asemassa suhteessa muihin konkurssipesän massavelkoihin

By RoosLaw

Vaasan hovioikeuden 2.2.2024 antama ratkaisussa nro 31 asiassa S 23/208 vahvistetaan konkurssiasiamiehen esittämä näkemys pesänhoitajan oikeudesta kohtuulliseen palkkioon ja asemasta separatistivelkojana suhteessa muihin massavelkojiin. Ratkaisussa hovioikeus toteaa, että käräjäoikeus on virheellisesti leikannut pesänhoitajan palkkiota tuomioistuinmaksujen määrällä. Koska konkurssipesä on ollut varaton ja pesänhoitaja on joutunut hakemaan muutosta palkkioonsa hovioikeudelta käräjäoikeuden virheellisen lain soveltamisen vuoksi, pesänhoitajalta…