Vaa­HO:2024:6; vahingonkärsijän asiointi vastuuvakuutusyhtiön kanssa oli katkaissut vanhentumisen kaikilta osin myös vakuutuksen ottajaan nähden

By RoosLaw

Asiassa oli kysymys siitä, olivatko A:n Asuntosäätiö B:tä vastaan esittämät vahingonkorvausvaatimukset vanhentuneet. Vanhentumiskysymyksen ratkaisemiseen liittyi keskeisesti kysymys vakuutusyhtiön asemasta ja siitä, oliko ennakkopäätöksen KKO 1991:18 oikeusohje korvaussaamisen vanhentumisen katkaisemisesta edelleen voimassa. Hovioikeus on ratkaisussaan arvioinut sitä, oliko A asioimalla Vakuutusyhtiö D:n kanssa katkaissut vanhentumisen myös Asuntosäätiö B:hen nähden ottaen huomioon myös A:n Asuntosäätiö B:lle toimittamat vapaamuotoiset muistutukset.…

EU:n palkka-avoimuusdirektiivi voimaan Suomessa kesään 2026 mennessä

By RoosLaw

EU:n palkka-avoimuusdirektiivi tulee voimaan Suomessa kesään 2026 mennessä. Tuoreen Duunitorin ja Taloustutkimuksen tutkimuksen mukaan palkka-avoimuuteen valmistautumiseen liittyy suuria haasteita. Vain 40 prosenttia työnantajista on aloittanut varautumisen palkka-avoimuuteen. Asia selviää tänään julkaistusta Duunitorin ja Taloustutkimuksen Työnantajabrändi ja rekrytointimarkkinointi Suomessa 2024 -tutkimuksesta, joka on osa Kansallista rekrytointitutkimusta. Tutkimukseen vastanneista 33 prosenttia sanoo, että heidän organisaatiossaan ei ole…