Arvonlisäverolakia muutetaan väliaikaisesti niin, että Venäjän Ukrainaan tekemää hyökkäystä pakeneville henkilöille maksutta luovutettavien tavaroiden kotimaiset myynnit ja yhteisöhankinnat eli ostot muista EU-maista ovat arvonlisäverottomia. Myös tällaisten tavaroiden luovutuksiin liittyvät palvelut ovat arvonlisäverottomia.

Verottomuus koskee lähinnä myyntejä yleishyödyllisille yhteisöille. Alv-rekisterissä oleva yritys saa vähentää näiden tavaroiden ja palvelujen hankintaan sisältyneen arvonlisäveron alv-ilmoituksellaan. Kyse on ns. nollaverokannasta.

Tavarat voivat olla esimerkiksi elintarvikkeita, hygieniatarvikkeita, lääkkeitä ja lääkinnällisiä tarvikkeita, vaatteita, peitteitä ja hätämajoitustarvikkeita. Tavaroihin liittyvä palvelu voi olla esimerkiksi ateriapalvelu. Muutoksella täydennetään näiden tavaroiden maahantuonnissa sovellettavaa verovapautta.

Arvonlisäverolaissa säädetty tavaroita ja palveluita koskeva verottomuus on väliaikainen. Verottomuutta sovelletaan 24.2.2022 – 31.12.2022 tapahtuvaan tavaran tai palvelun myyntiin, maahantuontiin ja yhteisöhankintaan eli verottomuus tulee voimaan taannehtivasti.

Lähde: Verohallinto/uutishuone