Neuvoston asetus (EU) 2022/1904, annettu 6 päivänä lokakuuta 2022, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta annetun asetuksen (EU) N:o 833/2014 muuttamisesta tulee voimaan seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä eli tänään 7.10.2022 (ks. Euroopan unionin virallinen lehti, L 259I, 6. lokakuuta 2022, s. 3, 11 ja sitä seuraavat sivut).

EU:n pakoteasetus on suoraan sovellettavaa oikeutta ja se sisältää kiellon oikeudellisten neuvontapalvelujen tarjoamiseen suoraan tai välillisesti Venäjän hallitukselle taikka Venäjälle sijoittautuneille oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille.

Poikkeuksia on useampia, joista eräs merkittävimmistä liittyy välttämättömien puolustautumisoikeuksien käyttämiseen oikeudenkäynneissä. Poikkeukset liittyvät myös muun muassa tuomioiden täytäntöönpanoon sekä eräisiin EU:n jäsenvaltiossa sijoittautuneen entiteetin määräysvallassa olevien ja Venäjälle sijoittautuneiden tahojen oikeudellisiin kysymyksiin. Asetukseen ja sen poikkeuksiin on syytä tutustua huolellisesti.

Lähde: Suomen Asianajajaliitto