Asianajajaliitolta voi hakea taloudellista avustusta oikeudenhoidollisesti merkittävien tapausten ajamiseen. Oikeudenhoidollisesti merkittävällä tapauksella tarkoitetaan oikeusjärjestelmän, normiston tai viranomaistoiminnan virheisiin liittyviä tapauksia, joista saaduilla ennakkoratkaisuilla on laajempaa merkitystä perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen kannalta.

Asianajaja voi tällaisissa oikeudellisesti merkittävissä ja ennakkoratkaisua kaipaavissa tapauksissa hakea Asianajajaliitolta avustusta tapauksen ajamiseen.  Avustusta voi hakea vain asianajaja päämiehensä puolesta ja suostumuksella. Avustus voidaan myöntää rikos- ja riita-asian sekä hallinnollisen asian ajamiseen kotimaisissa ja ulkomaisissa sekä ylikansallisissa oikeussuojaelimissä, tuomioistuimissa sekä erilaisissa laillisuusvalvontaelimissä ja -viranomaisissa.

Tapauksilla tulisi olla myös laajempaa yleistä oikeudenhoidollista merkitystä, ja tapauksen ajamisella tulisi pyrkiä oikeusjärjestelmän virheiden korjaamiseen.

Lähde: Advokaatti 4/2020

http://advokaatti.fi/article-6.28.21801.9379c1485d