Iso-Britannia on eronnut EU:sta 1. tammikuuta 2021, minkä jälkeen Iso-Britannia ei kuulu enää Euroopan talousalue ETA:aan. Iso-Britannian erosta aiheutuu lukuisia vaikutuksia Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämiin rekisteihin kirjattaviin tietoihin.

Kaupparekisteri-ilmoitusten käsittely

Vähintään yhdellä osakeyhtiön hallituksen jäsenellä ja yhtiön toimitusjohtajalla on oltava asuinpaikka ETA-alueella, jollei PRH myönnä yhtiölle lupaa poiketa tästä.

Hallituksen jäsenet ja yhtiön toimitusjohtaja ovat vastuussa toimistaan yhtiölle, osakkeenomistajalle tai muulle henkilölle. Tämän vastuun toteuttamiseksi edellytetään, että ainakin yksi hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja ovat Suomen lakien mukaisen tuomioiden täytäntöönpanon piirissä.

Tällä hetkellä PRH myöntää asuinpaikkaa koskevia poikkeuslupia käytännössä vain siinä tapauksessa, että henkilöllä on pysyvä asuinpaikka Luganon sopimukseen liittyneessä valtiossa. Sopimuksella tarkoitetaan yleissopimusta tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden täytäntöönpanosta yksityisoikeuden alalla.

Iso-Britannia ei ole liittynyt Luganon sopimukseen, vaan on ollut sidottu siihen pelkästään EU-jäsenyytensä johdosta.

Ison-Britannian eroaminen EU:sta on johtanut siihen, että kaikilla osakeyhtiön hallitukseen kuuluvilla henkilöillä ei voi olla pysyvää asuinpaikkaa Isossa-Britanniassa. Isossa-Britanniassa pysyvästi asuvalle toimitusjohtajalle myönnetään asuinpaikkaa koskeva poikkeuslupa vain, jos yhdellä yhtiön hallitukseen kuuluvalla henkilöllä on asuinpaikka ETA-alueella.

Isossa-Britanniassa kotipaikan omaava elinkeinonharjoittaja tarvitsee luvan sivuliikkeen perustamiseen Suomessa. Elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain mukaan elinkeinonharjoittajalla täytyy olla edustaja, jolla on oikeus ottaa vastaan haasteita ja muita tiedoksiantoja elinkeinonharjoittajan puolesta. Edustaja ilmoitetaan kaupparekisteriin ja hänen kotipaikkansa täytyy olla Suomessa.

Brexitin vaikutukset tavaramerk-keihin, mallioikeuksiin ja patent-teihin

Rekisteröidyt EU-tavaramerkit ja yhteisömallit muunnetaan automaattisesti kansallisiksi Ison-Britannian tavaramerkeiksi ja mallioikeuksiksi. Siirtymäkauden päättyessä 31.12.2020 vielä vireillä olleet EU-tavaramerkki- ja yhteisömallihakemukset pitää muuntaa yhdeksän kuukauden kuluessa kansallisiksi hakemuksiksi.

Brexitin vaikutuksista kerrotaan tarkemmin mm. Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO), Maailman henkisen omaisuuden järjestön (World Intellectual Property Organizationin, WIPO) ja Ison-Britannian verkkosivustoilla.

Iso-Britannia jatkaa Euroopan patenttiorganisaaton jäsenenä, joten brexitillä ei ole vaikutuksia eurooppapatenttien voimassaoloon Isossa-Britanniassa. Patenttien lisäsuojatodistukset myönnetään jatkossa Iso-Britannian lainsäädännön perusteella.

Brexit tuo muutoksia siihen, kuka voi toimia IP-hakemuksen asiamiehenä Isossa-Britanniassa.

Jos tavaramerkin hakijalla tai haltijalla ei ole kotipaikkaa ETA-alueella, hänellä täytyy olla asiamies, jolla on kotipaikka ETA-alueella. Vastaavasti mallioikeuden tai patentin hakijalla, jolla ei ole kotipaikkaa Suomessa, täytyy olla asiamies, jolla on kotipaikka ETA-alueella.

Brexitin jälkeen Iso-Britannia ei enää kuulu ETA-alueeseen. Asiamies, jolla on kotipaikka Isossa-Britanniassa, ei enää voi toimia asiamiehenä Suomessa. PRH:n mukaan tavaramerkkirekisterissä on tällä hetkellä vajaa kaksikymmentä asiamiestä, joiden kotipaikka on Britanniassa.

Brexitin jälkeen Iso-Britannia ei enää kuulu ETA-alueeseen. Asiamies, jolla on kotipaikka Isossa-Britanniassa, ei enää voi toimia asiamiehenä Suomessa. Tavaramerkkirekisterissä on tällä hetkellä vajaa kaksikymmentä asiamiestä, joiden kotipaikka on Britanniassa.

Brexitin vaikutukset tilintarkastus-alaan Suomessa PRH:n näkökul-masta

PRH:n tilintarkastusvalvonnan kartoittamista Brexitin keskeisistä vaikutuksista ks. tarkemmin https://www.prh.fi/fi/tietoa_prhsta/brexit.html.

Lähde: Edilex.fi/uutiset 4.1.2021