Valtionvarainministeriön budjettiehdotuksessa vuodelle 2022 ehdotetaan kotitalousvähennystä korotettavaksi vuosina 2022–2023 kotitaloustyön sekä hoiva- ja hoitotyön osalta. Budjettiehdotuksen mukaan mainittujen palvelujen kotitalousvähennyksen enimmäismäärää korotettaisiin 2.250 eurosta 3.500 euroon ja vähennettävää prosenttiosuutta kustannuksista korotettaisiin työkorvausten osalta 40 prosentista 60 prosenttiin ja maksettujen palkkojen osalta 15 prosentista 25 prosenttiin.

Ehdotuksen mukaan kotitalousvähennyksen enimmäismäärää ja vähennettävää prosenttiosuutta kustannuksista korotettaisiin vastaavalla tavalla myös öljylämmityksen korvaamisen osalta vuosina 2022 – 2027.

Lähde: www.vm.fi/-/rohkeutta-investoida-mahdollisuus-tyollistya-ja-luottamusta-perheellistya