Yrityssaneeraus ja yksityishenkilön velkajärjestely uudistuvat 1.7.2022 lukien. Uudistuksella parannetaan yrittäjien ja yritysten asemaa ja nopeutetaan velkaantuneiden pääsyä uuteen alkuun. Lakimuutosten taustalla on EU:n maksukyvyttömyysdirektiivin kansallinen täytäntöönpano.

Jatkossa elinkeinotoiminnassa velkaantuneiden pääsy velkajärjestelyyn helpottuu, kun velkajärjestelyn edellytykset kevenevät ja velallisella on mahdollisuus päästä velkajärjestelyyn, vaikka hänen taloudellinen tilanteensa olisi vakiintumaton. Lisäksi elinkeinonharjoittaja voi hakeutua nykyistä helpommin yrityssaneerauksen sijasta velkajärjestelyyn. 

Vaikka velkajärjestelyn muutosten painopiste on yrittäjävelallisissa, valtaosa muutoksista koskee kaikkia velallisia. Esimerkiksi velalliselle aiemmin vahvistettu velkajärjestely ei enää muodosta pysyvää estettä uudelle velkajärjestelylle. Velallisten selviytymistä maksuohjelmasta myös helpotetaan ja menettelyä yksinkertaistetaan.

Maksuohjelman kesto on jatkossa viiden vuoden sijaan kolme vuotta myös silloin, kun velallinen ei maksa velkojaan lainkaan. Myös työttömät pääsevät nykyistä nopeammin velkajärjestelyyn.

Yrityssaneerauksissa otetaan käyttöön uusi varhainen menettely perinteisen yrityssaneerauksen rinnalle. Nykyistä yrityssaneerausta kutsutaan perusmuotoiseksi saneerausmenettelyksi. Velallinen voi hakeutua varhaiseen saneerausmenettelyyn, kun hän ei ole vielä maksukyvytön vaan maksukyvyttömyys on vasta uhkana. Varhaiseen saneerausmenettelyyn myös pääsee helpommin.

Yrityssaneeraukseen hakeutumista koskevan päätöksen voi jatkossa tehdä osakeyhtiössä ja osuuskunnassa hallitus. Nykyisin yrityssaneeraukseen hakeutuminen edellyttää yhtiökokouksen tai osuuskunnan kokouksen päätöstä.

Lähde: Suomen Asianajajaliiton oikeusuutiset