Etätyön määrä on lisääntynyt räjähdysmäisesti koronavirusepidemian ja sen perusteella annettujen liikkumis- ym. rajoitusten aikana. Em. seurauksena lisääntyy mm. salassapidettävän tiedon käsittely verkossa.

Etätyötä tekevän työntekijän ja työnantajan on syytä varmistaa työntekijän kotiverkon ja tietokoneen tietoturva. Asia voidaan usein hoitaa yksinkertaisilla päivitystoimilla ja käyttäytymissäännöillä.

Ks. tarkemmin:

https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/ajankohtaista/muista-laitteiden-ohjelmistojen-ja-sovellusten-paivittaminen