Suomen hallitus on antanut 1.5.2020 voimaan tulevan lakiesityksen, jolla rajoitetaan velkojan oikeutta hakea yritysvelallinen konkurssiin.

Konkurssin edellytyksenä on maksukyvyttömyys. Konkurssilaissa (KL 2:3 §) velallinen, joka on tai on ollut liiketoiminnastaan kirjanpitovelvollinen (lähinnä siis yritykset), oletetaan maksukyvyttömäksi, jos se ei ole maksanut velkaansa viikon päästä siitä, kun se on saanut maksukehotuksen. Lakimuutoksen myötä näin ei enää käy. Maksukyvyttömyyden pitää olla pidempikestoista, jotta velkoja voi jatkossa tehdä konkurssihakemuksen.

Lakimuutoksen tavoitteena on ns. turhien konkurssien välttäminen auttamalla mahdollisimman monia yrityksiä selviämään koronavirustilanteen aiheuttamista talousvaikeuksista. Muutoksella tavoitellaan vaikutettavan mm. perintäyhtiöiden toimintaan ja rajoitettavan konkurssiuhan käyttämistä perinnässä. Tavoitteena on, että velkojat eivät käyttäisi konkurssiuhkaista maksukehotusta, kun ne perivät saatavia koronavirusepidemian vuoksi vaikeuksiin joutuneilta yrityksiltä.

Lakimuutos on voimassa 31.10.2020 saakka.

Lähde: Oikeusministeriö