Hinnasto

Palkkioperusteet 1.1.2019 lukien

Asianajotoimisto Roos & Co Oy toimittaa asianajopalveluita lähtökohtaisesti käytetyn ajan mukai­sesti jäljempänä mainittuja veloitusperusteita käyttäen. Minimiveloitus yksittäisestä toimenpiteestä on kuitenkin aina 0,25 tunnin laskutusta vastaava määrä. Osapuolet voivat sopia toisin erikseen täs­sä mainitusta hinnoittelusta.
  • Partner - 240 euroa / tunti + alv 24% = 297,60 €
  • Associate - 200 euroa / tunti + alv 24% = 248,00 €
  • Trainee - 120 euroa / tunti + alv 24% = 148,80 €
Palkkioveloituksen lisäksi veloitetaan erikseen asiasta aiheutuneet suoranaiset kulut, kuten esim. huomattavat valokopiotyöt, postituskulut, matkakulut, asiakirjojen hankinnasta aiheutuvat kulut, oikeudenkäynti- ym. viranomaismaksut sekä mahdollisesti tarvittavat asiantuntijalausunnot.
Asianajotoimisto Roos & Co Oy laskuttaa tehdyt toimenpiteet ja aiheutuneet kulut lähtökohtaisesti kuukausittain tai mikäli kysymys on lyhyemmästä ajasta, toimeksiannon päätyttyä.
Muilta osin sovelletaan asianajajaliiton palkkio-ohjesääntöä: B 3 Palkkio-ohje.

Konkurssipesien hoitaminen

  • Pesähoitajan palkkio määräytyy konkurssiasiamiehen suositusten ja velkojainkokousten päätösten mukaisesti

Yrityssaneerauksen selvittäjän tehtävät

  • Selvittäjän palkkio määräytyy alussa määritellyn yleisohjeen mukaan. Lisäksi huomioon otetaan konkurssiasiamiehen toimiston yrityssaneerausta koskevat suositukset.

Kiinteä palkkio

  • Asianajotoimeksianto voidaan myös ottaa hoidettavaksi erikseen sovittuun kokonaishintaan, jolloin toimisto laskuttaa vain kokonaispalkkion ja toimeksiannon hoitamisesta aiheutuneet suoranaiset kulut. Tällainen sopimus laaditaan asianosaisten kesken kirjallisesti.
Perunkirjoitus, ositukset, perinnönjaot
  • Em. toimista palkkio määräytyy edellä määritellyn yleisohjeen mukaisesti.