Hinnasto

Palkkioperusteet 1.5.2023 lukien

Asianajotoimisto Roos & Co Oy toimittaa asianajopalveluita lähtökohtaisesti käytetyn ajan mukai­sesti jäljempänä mainittuja veloitusperusteita käyttäen. Minimiveloitus yksittäisestä toimenpiteestä on kuitenkin aina 0,25 tunnin laskutusta vastaava määrä. Osapuolet voivat sopia toisin erikseen täs­sä mainitusta hinnoittelusta.
  • Partner - 280 euroa / tunti + alv 24% = 347,20 €
  • Associate - 220 euroa / tunti + alv 24% = 272,80 € /
    240 euroa / tunti + alv 24% = 297,60 €
  • Trainee - 140 euroa / tunti + alv 24% = 173,60 €
Palkkioveloituksen lisäksi veloitetaan erikseen asiasta aiheutuneet suoranaiset kulut, kuten esim. huomattavat valokopiotyöt, postituskulut, matkakulut, asiakirjojen hankinnasta aiheutuvat kulut, oikeudenkäynti- ym. viranomaismaksut sekä mahdollisesti tarvittavat asiantuntijalausunnot.
Asianajotoimisto Roos & Co Oy laskuttaa tehdyt toimenpiteet ja aiheutuneet kulut lähtökohtaisesti kuukausittain tai mikäli kysymys on lyhyemmästä ajasta, toimeksiannon päätyttyä.
Muilta osin sovelletaan asianajajaliiton palkkio-ohjesääntöä: B 3 Palkkio-ohje.
Konkurssipesien hoitaminen
Pesähoitajan palkkio määräytyy konkurssiasiamiehen suositusten mukaisesti.
Yrityssaneerauksen selvittäjän tehtävät
Selvittäjän palkkio määräytyy alussa määritellyn yleisohjeen mukaan. Lisäksi huomioon otetaan konkurssiasiamiehen toimiston yrityssaneerausta koskevat suositukset.
Kiinteä palkkio
Asianajotoimeksianto voidaan myös ottaa hoidettavaksi erikseen sovittuun kokonaishintaan, jolloin toimisto laskuttaa vain kokonaispalkkion ja toimeksiannon hoitamisesta aiheutuneet suoranaiset kulut. Tällainen sopimus laaditaan asianosaisten kesken kirjallisesti.
Perunkirjoitus, ositukset, perinnönjaot
Em. toimista palkkio määräytyy edellä määritellyn yleisohjeen mukaisesti.