Itä-Suomen hovioikeus 16.5.2024 (vailla lainvoimaa 17.5.2024)

Tuomio 24/120972
Asianumero R 23/803
Ratkaisu, johon on haettu muutosta Pohjois-Karjalan käräjäoikeus 16.06.2023 nro 124491
Asia Ympäristön turmeleminen ym.
Valittajat L ja Maanrakennus L Oy
Vastapuolet Aluesyyttäjä ja Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Ennakkopäätöksessä KKO 2017:56 korkein oikeus on katsonut, että lain sanamuodon, esitöiden sekä korkeimman oikeuden aikaisempien ennakkopäätösten perusteella ei ole perusteltua tehdä sellaista yleistä johtopäätöstä, jonka mukaan rikoksen valmistelusta tai täytäntöönpanosta aiheutuneita kustannuksia ei voitaisi milloinkaan ottaa vähennyksenä huomioon menetettäväksi tuomittavaa taloudellista hyötyä laskettaessa. Perustellumpana voidaan pitää tulkintaa, jonka mukaan tällaisetkin kustannukset voidaan pääsääntöisesti vähentää, jos niiden aiheutumiseen ei sinänsä liity rangaistavaa menettelyä. Hovioikeus totesi, että soran kuljettaminen on laillista liiketoimintaa. Tämän vuoksi hovioikeus toisin kuin käräjäoikeus katsoi, että kuljetuksesta aiheutuneet palkkakustannukset voitiin ottaa huomioon vähennyksenä rikoshyötyä laskettaessa. 

Lähde: www.edilex.fi/uutiset/90563