Lakimuutoksen avulla mahdollistetaan eri viranomaisille selvittää nykyistä helpommin, tulisiko ulkomaisten yritysten maksaa veroja Suomeen. Kirjanpitolain uudistus on yksi hallituksen toimenpiteistä harmaan talouden torjumiseksi.

Jatkossa suomalaiset viranomaiset voivat aiempaa helpommin selvittää, onko ulkomaisilla yrityksillä liiketoimintaa Suomessa ja tuleeko niiden maksaa Suomeen veroja. Käytännössä Suomen vero- ja tulliviranomaisilla on jatkossa helpompi saada käyttöönsä ulkomaisen yrityksen kirjanpitoaineistoa. Lakiuudistus asettaa ulkomaalaiset yritykset samaan asemaan viranomaisten tiedonsaantimahdollisuuden osalta kuin suomalaiset yritykset.

Mikäli ulkomaisella yrityksellä on liiketoimintaa Suomessa tai sen ulkomailla harjoittamaa liiketoimintaa johdetaan tosiasiallisesti Suomesta, ulkomainen yritys on kirjanpitovelvollinen. Kirjanpidosta saatavaa informaatiota voidaan käyttää perustana yrityksen verotukseen Suomessa. Lailla ei aseteta uusia velvoitteita Suomessa perustetuille ja rekisteröidyille yrityksille.

Hallitus torjuu harmaata taloutta laajalla toimenpideohjelmalla. Tämä kirjanpitolain uudistus on yksi toimenpide harmaan talouden vastaisissa toimissa.

Laki tulee voimaan 1. huhtikuuta 2022.

Lähde: https://www.edilex.fi/uutiset/75018?