Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on ilmoittanut 10.2.2021 esittävänsä yhteensä 22 miljoonan euron seuraamusmaksuja kuudelle alan yritykselle ja alan toimialayhdistykselle Isännöintiliitolle. Keskusteluja hintojen korottamisesta ja yhdenmukaistamisesta on käyty KKV:n mukaan pääosin liiton hallituksen kokouksissa ja seminaareissa.

KKV:n johtaja Maarit Taurula kertoo Talouselämälle, että kartellin osapuolet sopivat vievänsä kaikki eri syistä kasvaneesta työmäärästä syntyneet kustannukset asiakashintoihin ja nostavansa hintojaan. Osa yhtiöistä on myös vaihtanut tietoja menneistä ja tulevista hinnankorotuksistaan. KKV:n mukaan yhtiöt ja liitto ovat sopineet hinnoittelun yhdenmukaistamisesta tarkoituksella tarjota uusia palveluja isännöintisopimuksen ulkopuolisina palveluina ja veloittaa niistä erillisveloituksena.

Suomen isännöintiliitto ry on kiistänyt KKV:n epäilyt kartellista.

Markkinaoikeus ratkaisee asian KKV:n hakemuksesta.

Mikäli kartellin näytetään toimineen, voivat kartellissa mukana olleiden yhtiöiden asiakkaat voivat hakea vahingonkorvausta.