Konkurssilaki uudistuu 1.7.2019 lukien. Muutoksilla pyritään nopeuttamaan ja tehostamaan menettelyä. Tarkoitus ei ole kuitenkaan nopeuttaa menettelyä velallisen toiminnan selvittämisen kustannuksella.

Velallisen velkaselvittely raukeavissa pesissä yksinkertaistuu niin, että pesäluetteloon riittää merkintä suurimmista saatavista ja arvio muiden saatavien kokonaismäärästä.

Pesänhoitajalle asetetaan myös velvollisuus ottaa selvät saatavat oma-aloitteisesti huomioon, jos suurella määrällä velkojia on samaan tai samanlaiseen perusteeseen liittyviä konkurssisaatavia, millä muutoksella parannetaan erityisesti kuluttajavelkojien ja pienyritysten asemaa.

Jakoluetteloehdotuksen määräaika lyhenee kahdesta kuukaudesta yhteen kuukauteen (laajoissa pesissä neljästä kuukaudesta kahteen kuukauteen). Määräaika lasketaan valvontapäivästä.

Kostijärjestelmän käyttö tulee lakisääteiseksi. Pesänhoitajan ja selvittäjän velvollisuus tallentaa tietoja ja asiakirjoja Kostiin määräytyy oikeusministeriön asetuksen nro 707/2019 (Kosti-asetus) perusteella. Julkisoikeudellisten saatavien, kuten verosaatavien, vanhentuminen katkeaa jatkossa konkurssin alkamishetkeen.

Lähde: www.konkurssiasiamies.fi