Verohallinto on myöntänyt kuukauden lisäajan yhteisöjen ja yhteisetuuksien veroilmoitusten antamiselle koronatilanteen takia. Yhteisöjä ovat esimerkiksi osakeyhtiöt, osuuskunnat, yhdistykset sekä säätiöt. Yhteisetuuksia ovat tuloverotuksessa erillisenä verovelvollisena verotettavat yhteismetsät, tiekunnat, kalastuskunnat sekä niihin verrattavat yhteenliittymät.

Verohallinnon päätös koskee yhteisöjä ja yhteisetuuksia, joiden tilikausi on päättynyt joulukuun 2019 ja helmikuun 2020 välisenä aikana. Lisäaikaa ei tarvitse erikseen hakea, eikä lisäajalta määrätä myöhästymismaksua. Verohallinto kuitenkin toivoo yhteisöjen ja yhteisetuuksien antavan veroilmoituksensa normaalissa määräajassa, jos se on mahdollista.

Koronatilanne voi myös aiheuttaa vaikeuksia tulorekisteriin tehtävien ilmoitusten hoitamisessa. Tulorekisterin myöhästymismaksua ei määrätä vuoden 2020 aikana, mikäli tulorekisteri-ilmoitusten viivästyminen johtuu sairastumisesta. 

Arvonlisäveron tai muiden oma-aloitteisten verojen ilmoituksille ei myönnetä lisäaikaa. Myöhässä annetuille ilmoituksille määrätään myöhästymismaksu. Verovelvollinen voi pyytää, että myöhästymismaksu jätetään perimättä, jos verovelvollisella on ollut erityinen syy ilmoituksen myöhästymiselle.  Erityinen syy voi olla esimerkiksi ilmoituksen eräpäivänä oleva este ilmoittaa oma-aloitteisia veroja sairastumisen tai karanteenin vuoksi.