Määräaikainen laki kuljetusalan yritysten polttoainetuesta tuli voimaan 1.9.2022. Laki on voimassa 1.9. – 31.12.2022 välisen ajan.

Hallituksen esityksen mukaan (HE 92/2022) lain tarkoituksena on tukea kuljetusalan yrityksiä, joiden toimintaa polttoaineiden hinnan nopea nousu on haitannut. Tuki on hallituksen esityksen mukaan voimassa lyhyehkön määräajan, koska tämän ajan kuluessa voidaan arvioida yritysten voivan siirtää kohonneet polttoainekustannukset asiakashintoihinsa.

Polttoainetukea haetaan Valtiokonttorilta. Hakuaika alkaa lokakuussa 2022 ja tukea on haettava viimeistään 30 päivänä marraskuuta 2022.

Tuen myöntämisen edellytyksenä on mm. y-tunnus, yrityksen toiminta kuljetusalalla, tukikauden ensimmäisenä päivänä voimassa oleva liikennelupa, taksilupa, taksiliikennelupa tai rekisteröityminen tavaraliikenteen harjoittajaksi kevyellä kalustolla. Lisäksi yrityksellä on oltava hallinnassaan tukikauden ensimmäisenä päivänä liikennekäytössä ajoneuvo, joka täyttää liikenteen palveluista annetun lain 17 §:n mukaiset vaatimukset.

Polttoainetuen määrä on 5 prosenttia 1.2. – 30.4.2022 välisenä aikana yrityksen ostaman polttoaineen ja kuljetuksiin käytetyn sähkön kustannuksista ilman arvonlisäveroa.

Lisätietoja tukihausta Valtiokonttorin sivustolta: https://www.valtiokonttori.fi/palvelut/korvaus-ja-vahinkopalvelut/polttoainetuki/

Lisätietoja tuen saamisen ehdoista: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2022/20220763