Tiistaina 29.6.2021 annetun hallituksen esityksen mukaan maksuhäiriömerkintä voisi poistua kuukauden kuluessa siitä, kun velka on kokonaisuudessaan maksettu pois. Laki on tarkoitus saattaa voimaan jo vuonna 2022.

Maksuhäiriömerkintöjen säilytysaikaa on ollut alunperin tarkoitus lyhentää vasta vuonna 2023, yhtä aikaa positiivisen luottotietorekisterin perustamisen kanssa.

Positiivinen luottotietorekisteri olisi järjestelmä, johon kerättäisiin kaikki ihmisen ottamat lainat ja jota luotonantajat voisivat tarkastella. Näin luotonantajalla olisi kokonaiskuva lainanottajan aikaisemmista luotoista.

Teknisistä syistä luottorekisterin perustaminen on venymässä nykytiedoilla ainakin vuoteen 2024. Hallitus ei kuitenkaan halua lykätä maksuhäiriömerkintöjen säilytysajan lyhentämistä siihen saakka, joten uudistukset on erotettu toisistaan.

Luotonantajille maksuhäiriömerkinnät ovat yksi keino arvioida luottoriskiä ja luotonhakijan luottokelpoisuutta. Kun maksuhäiriöiden säilytysaikaa lyhennetään ennen kuin positiivinen luottorekisteri on saatu toimintaan, syntyy ajallinen viive luottopäätöksen perusteena olevien tietojen osalta.

Oikeusministeriölle asiasta lausuntoja antaneiden enemmistö on pitänyt säilytysajan lyhentämistä ongelmallisena, mikäli se tehdään ennen positiivisen luottorekisterin käyttöönottoa, koska ratkaisulla on negatiivisia vaikutuksia muun muassa luotonmyöntöprosessiin, luoton saatavuuteen ja luoton hintaan.

Lähde: www.hs.fi/politiikka/art-2000008090267.html