Euroopan unionin neuvosto on hyväksynyt jo 7.10.2019 ns. whistleblowing-direktiivin, minkä mukaisesti EU:n jäsenvaltioiden tulee saattaa lainsäädäntönsä direktiivin edellyttämälle tasolle 17. joulukuuta 2021 mennessä. Direktiivissä edellytetään, että vähintään 50 henkilöä työllistävät yritykset ottavat käyttöön kanavan, jonka kautta on mahdollista tehdä ilmoituksia havaitsemistaan väärinkäytöksistä ja epäeettisestä toiminnasta. Kanavan kautta yritys ilmoittaa myös suoritetuista toimenpiteistä pilliin puhaltajalle eli ilmoituksen tekijälle. Lainsäädäntömuutosten arviointi on käynnistynyt OM:n työryhmässä. Työryhmän toimikausi kestää maaliskuun 2021 loppuun saakka.

Lähde: Edilex -uutiset