Oikeusministeriö on ryhtynyt valmistelemaan lakimuutosta, jolla rajoitetaisiin väliaikaisesti velkojan oikeutta hakea yritys konkurssiin. Muutoksella pyrittäisiin auttamaan yrityksiä selviämään koronavirustilanteen aiheuttamista talousvaikeuksista.

Konkurssin edellytyksenä on maksukyvyttömyys. Konkurssilaissa yritys oletetaan maksukyvyttömäksi, jos se ei ole maksanut velkaansa viikon päästä siitä, kun se on saanut maksukehotuksen. Lakimuutoksella tämä olettama poistettaisiin tilapäisesti. Eli maksukyvyttömyyden pitäisi olla pidempikestoista, jotta velkoja voisi hakea yrityksen asettamista konkurssiin.

Muutoksella pyritään vaikuttamaan erityisesti perintäyhtiöiden toimintaan ja ohjaamaan konkurssiuhan käyttämistä perinnässä. Tällä varmistettaisiin, etteivät velkojat käytä konkurssiuhkaista maksukehotusta, kun ne perivät saatavia yrityksiltä, jotka ovat joutuneet koronaepidemian vuoksi vaikeuksiin.

Lähde: Suomen Asianajajaliitto