Palkkaturvalaissa (866/1998) säädetyn palkkaturvan enimmäismäärä on pysynyt samana vuodesta 1999 lukien. Työ- ja elinkeinoministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle luonnoksen palkkaturvalain muutoksesta, jolla työntekijäkohtaisen palkkaturvan enimmäismäärä nostettaisiin nykyisestä 15.000 eurosta 19.000 euroon.

Palkkaturvan enimmäismäärää on suunniteltu tarkasteltavaksi palkkaturvan kokonaisuudistuksen yhteydessä. Koronaepidemian myötä on ennakoitavissa, että yritysten maksuvaikeudet kasvavat ja palkkaturvasta haettavien saatavien määrät nousevat. Esityksen tarkoituksena on saattaa palkkaturvan enimmäismäärä vastaamaan paremmin työntekijöiden nykyistä palkkatasoa. Muilta osin palkkaturvalain uudistus toteutetaan myöhemmin.

Lähde: www.valtioneuvosto.fi