Verohallinnon 18.6.2021 julkaiseman uutisen mukaan Suomi ja Viro ovat toteuttaneet ensimmäisinä maailmassa reaaliaikaisen tietojenvaihdon kansallisten veroviranomaisten välillä.

Verohallinnon mukaan reaaliaikainen tietojenvaihto helpottaa rajat ylittävien verorikkomusten tutkimista ja mahdollistaa yhä tehokkaamman yhteistyön. Tavoitteena on myös parantaa asiakaspalvelua, jolloin tulevaisuudessa Suomessa työskentelevän Viron kansalaisen ei tarvitsisi hakea Viron Vero- ja tullihallitukselta todistusta Virossa maksetuista palkoista Suomen Verohallintoa varten. Tietojenvahto tehostaa myös veroviranomaisten toimintaa.

https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/uutishuone/uutiset/uutiset/2021/suomen-ja-viron-verohallinnot-aloittivat-reaaliaikaisen-tietojenvaihdon/