Autoliikkeen julkaisemassa myynti-ilmoituksessa oli kuvia huoltotositteista, joissa näkyi ajoneuvon aikaisempien omistajien nimi- ja osoitetietoja. Kantelija oli pyytänyt näiden henkilötietojensa poistamista verkossa julkistetuista kuvista.

Tietosuojavaltuutetun päätöksen (Dnro 1206/163/21 26.7.2021) oikeudellisena kysymyksenä oli se, onko kyseisten henkilötietojen laittaminen verkkoon ollut tietojen minimointiperiaatteen (yleisen tietosuoja-asetuksen 5(1)(c) artikla) mukaista ja onko rekisterinpitäjä näin toimiessaan noudattanut sisäänrakennettua ja oletusarvoista tietosuojaa koskevaa velvoitetta (yleisen tietosuoja-asetuksen 25 artikla).

Tietosuojavaltuutetun mukaan henkilötietojen on oltava asianmukaisia, olennaisia ja rajoitettuja siihen, mikä on tarpeellista suhteessa niihin tarkoituksiin, joita varten niitä käsitellään. Tietojen minimointivaatimuksen osalta tietosuojavaltuutettu totesi, ettei ajoneuvon huoltohistorian esittäminen verkossa julkistetuilla kuvilla edellytä, että kuvista ilmenee myös ajoneuvon aikaisempien omistajien henkilötietoja, kuten nimi- ja osoitetietoja. Tietosuojavaltuutettu määräsi autoliikkeen muuttamaan käytäntöään. Aikaisempien omistajien tiedot olisi pitänyt jättää pois esimerkiksi peittämällä henkilötiedot verkossa julkaistavista kuvista.

lähde: www.tietosuoja.fi/documents/6927448/58640544/TSV+P%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s+1206.163.21.pdf/63803379-a0f4-e349-3eac-2682181fde1c/TSV+P%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s+1206.163.21.pdf?t=1629800096188