Työtuomioistuin katsoi ratkaisussaan, että ko. tapauksen poikkeukselliset olosuhteet johtivat kuitenkin siihen, että työnantajalle syntyi sairausajan palkanmaksuvelvollisuus. Toisaalta tuomiossa todetaan, ettei pelkkä työuupumus -diagnoosi (Z73.0 koodi) ilmaise sairausajan palkan maksamisvelvollisuuden synnyttävää sairautta.

Työtuomioistuimen mukaan ratkaisevaa on, onko asiassa esitettävän lääketieteellisen selvityksen perusteella kyse sellaisesta sairaudesta, joka aiheuttaa työkyvyttömyyden. Pelkkä työuupumus -diagnoosi ei sitä siis osoita.

Työnantajalla on paitsi oikeus myös velvollisuus edellyttää työntekijältä muuta riittävää selvitystä työkyvyttömyydestään harkitessaan sairausajan palkan maksemisesta kieltäytymistä työuupumusdiagnoosin perusteella. Ko. tapauksen perusteella työnantajan tulee selkeästi osoittaa työntekijälle, millainen lisäselvitys asiassa työntekijältä vaaditaan.